Monday, April 6, 2015


 SUKANTARA 2015 Arena Badong, 30 dan 31 Mac 2015, Sukantara tahunan telah dijalankan. Semua pelajar di wajibkan mengambil bahagian. Selamat bersukan.

-smksb blog admin-